Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM

Urząd Stanu Cywilnego.

Planowanie przestrzenne i architektura.

Drogownictwo.

Działalność Gospodarcza.

Edukacja i Kultura:

Ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej.

Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Geodezja i Gospodarka Gruntami.

Gospodarka Mieszkaniowa.

Ochrona środowiska.

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Pisma ogólne:

Podatki i opłaty.

Pomoc społeczna.

Materiały promocyjne.

 

Projekt "E-Głogów - rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" współfinansowny przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Stronę odwiedzono 12751 razy.