Strona z portalu

  Wersja polska / Aktualności / Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Głogowie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Głogowie
Do Urzędu Miejskiego W Głogowie dokumenty elektroniczne można dostarczać korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, która dostępna jest pod adresem:

/iv9490xtvc/skrytka

Akceptowalne struktury dokumentów elektronicznych: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 poz. 526).

Strona: 1 
Projekt "E-Głogów - rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" współfinansowny przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Stronę odwiedzono 2741 razy.