Strona z portalu

  Wersja polska / Aktualności / Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej
Pamiętaj, jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internet, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty?

 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty (na przykład z powodu zmiany danych osobowych),
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia). Pamiętaj, że osoby te, jeśli ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty dla dziecka,
 • obywatel polski, który mieszka za granicą.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty ?

 • po ukończeniu 18 lat,
 • co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dowodu,
 • jeśli doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie (na przykład do zmiany nazwiska) - jak najszybciej,
 • jeśli doszło do zmiany wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie Cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy) - jak najszybciej,
 • jeśli doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu - jak najszybciej.

Uwaga! Jeśli zmienił się Twój adres zameldowania albo doszło do zmiany nazwy urzędu, który wydał Twój dowód - nie musisz wymieniać dowodu.


Co musisz przygotować?

Jak możesz złożyć wniosek przez internet?

Ile musisz zapłacić?

 • Usługa jest bezpłatna.


Jaki jest termin realizacji?

 • Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje Cię urzędnik.


Jak odebrać gotowy dowód osobisty?

 • Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Powinieneś wtedy okazać dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport - jeśli posiadasz.  Osoby, które dostały polskie obywatelstwo, powinny przedstawić dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 • Przy odbiorze dowodu dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia), osoba ta musi być obecna. Natomiast nie jest konieczna obecność dziecka, które ma mniej niż 5 lat.


Jak sprawdzić, czy możesz już odebrać dowód osobisty?
Gdy urząd rozpocznie realizację wniosku, dostaniesz na konto ePUAP potwierdzenie złożenia wniosku. Dzięki niemu możesz sprawdzić przez internet, czy Twój nowy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru w urzędzie. Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy.

Strona: 1 
Projekt "E-Głogów - rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" współfinansowny przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Stronę odwiedzono 5361 razy.