Strona z portalu

  Wersja polska / Aktualności / Jak otrzymać świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Zaloguj przy pomocy certyfikatu
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Do zgłoszenia urodzenia dziecka wymagane są dokumenty: 1. gdy rodzice są małżeństwem: - dowody osobiste rodziców - odpis skrócony aktu małżeństwa 2. gdy matka jest panną: - dowód osobisty matki - odpis skrócony aktu urodzenia matki 3. gdy matka jest rozwiedziona: - dowód osobisty matki - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub sentencję wyroku sądu 4. gdy matka jest wdową: - dowód osobisty matki - skrócony odpis aktu zgonu męża.
INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM
Jak otrzymać świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”
 Jak otrzymać świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”
Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (wzór wniosku zostanie opublikowany w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy).

Strona: 1 
Projekt "E-Głogów - rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" współfinansowny przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Stronę odwiedzono 521 razy.