Strona z portalu

  Wersja polska / Aktualności / Jak otrzymać świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Do zgłoszenia urodzenia dziecka wymagane są dokumenty: 1. gdy rodzice są małżeństwem: - dowody osobiste rodziców - odpis skrócony aktu małżeństwa 2. gdy matka jest panną: - dowód osobisty matki - odpis skrócony aktu urodzenia matki 3. gdy matka jest rozwiedziona: - dowód osobisty matki - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub sentencję wyroku sądu 4. gdy matka jest wdową: - dowód osobisty matki - skrócony odpis aktu zgonu męża.
INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM
Jak otrzymać świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”
 Jak otrzymać świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”
Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (wzór wniosku zostanie opublikowany w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy).

Strona: 1 
Projekt "E-Głogów - rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" współfinansowny przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Stronę odwiedzono 1161 razy.