Strona z portalu

  Wersja polska / Aktualności / O serwisie OBYWATEL.GOV.PL
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Do zgłoszenia urodzenia dziecka wymagane są dokumenty: 1. gdy rodzice są małżeństwem: - dowody osobiste rodziców - odpis skrócony aktu małżeństwa 2. gdy matka jest panną: - dowód osobisty matki - odpis skrócony aktu urodzenia matki 3. gdy matka jest rozwiedziona: - dowód osobisty matki - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub sentencję wyroku sądu 4. gdy matka jest wdową: - dowód osobisty matki - skrócony odpis aktu zgonu męża.
O serwisie OBYWATEL.GOV.PL
O serwisie OBYWATEL.GOV.PL
Serwis OBYWATEL.GOV.PL powstał jako część programu pl.ID, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (7. Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Odnośnik do serwisu:

https://obywatel.gov.pl/

 

 

Strona: 1 
Projekt "E-Głogów - rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" współfinansowny przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Stronę odwiedzono 901 razy.